Finance Advokátní kancelář

8. 9. 2023

Vážení klienti, 

I letos, od začátku července do konce listopadu, mohou dlužníci v rámci Milostivého léta žádat o odpuštění pohledávek vůči státu vzniklých do 30. 9. 2022. Pokud uhradíte svůj původní dluh, stát vám odpustí naběhlé penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. Pojďme se na to společně podívat:

 

1. Pohledávky vzniklé ze sociálního pojištění

Žádost mohou podat prostřednictvím eportálu ČSSZ fyzické i právnické osoby, zaměstnanci i OSVČ, překvapivě i ti, co svou činnost již ukončili. Pokud máte k 1. 7. 2023 uhrazené pohledávky se splatností před 30. 9. 2022, pak se vám příslušné pohledávky automaticky odpustí.

 

2. Příslušenství k nedoplatkům daní

Týká se jen fyzických osob a OSVČ (podnikající i nepodnikající) s nedoplatkem daní (vzniklý před 30. 9. 2022), který je vymáhán FÚ, celním úřadem a MF (vyjma cel). Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem nebo oskenovanou žádostí s vlastnoručním podpisem nebo v listinné podobě, případně ústně do protokolu.

 

3. Justiční pohledávky

Jde o pohledávky jako peněžitý trest dle trestního řádu, pořádková pokuta dle zákona o státním zastupitelství, náklady výkonu vazby, náklady spojené s výkonem vazby a náhrada škody dle zákona o výkonu vazby, náklady výkonu trestu. Nelze odpustit náklady soudního exekutora.

 

Víte, že...?

  • V žádosti je třeba jednoznačně uvést, kterého konkrétního nedoplatku se žádost týká.
  • Pohledávky do 200 Kč, tzv. bagatelní (či je-li součet více bagatelních dluhů nižší než 1.000 Kč) se odpouští automaticky, a to překvapivě i u daňových nedoplatků právnických osob.
  • O prominutí příslušenství z dlužné pohledávky, jako je např. úrok z prodlení, penále či nákladů exekuce je potřeba vždy požádat, a až následně dlužnou pohledávku uhradit.
  • Na náklady soudního exekutora se Milostivé léto nevztahuje.

Jak uhradit dluh?

  • Najednou, pokud výše dluhu na dani nepřesahuje 5.000 Kč, a to nejpozději do 30. 11. 2023.
  • Ve splátkách, u pohledávek nad 5.000 Kč. Pokud první splátka bude uhrazena do 30. 11. 2023 a poslední do 31. 10. 2024. O splátkový kalendář žádejte současně s žádostí na odpuštění příslušenství.

Podrobné informace naleznete na webu Milostivé léto. Zajímavostí je seznam obcí a krajů, které budou odpouštět dluhy na místních poplatcích v roce 2023. Milostivé léto ve zdravotním pojištění pro rok 2023 je zatím pouze v návrhu, ale v případě spuštění budete včas informováni.

Potřebujete další vysvětlení či pomoc? Kontaktujte nás, stojíme za vámi v každé fázi vašeho podnikání. Rádi vám pomůžeme!

Milostivé, i to skutečné, léto se nám krátí, využijte tento čas moudře.

Mgr. Klára Kulovaná

Mgr. Klára Kulovaná

právnička

Praha
Brno
Blansko
Účetnictví
IT
Finance
Audit
Advokátní kancelář

Chcete se s námi potkat?

Pokud se s námi chcete setkat osobně, vyplňte prosím následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

*
*

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.