Zajišťujeme prevenci před nežádoucími právními spory

Kvalitní právní podpora minimalizuje rizika a chrání vaši organizaci před nežádoucími spory a právními problémy. Naše MxB advokátní kancelář disponuje zkušenými advokáty, kteří se nemohou dočkat, až budou moci zapojit své dovednosti a přinést vám skvělé výsledky. Pomohou s vašimi právními záležitostmi a zabezpečí, aby vaše organizace měla silný právní základ pro dosažení dlouhodobého úspěchu.

Další služby

Naše klienty právně zastupujeme a poskytujeme jim poradenské služby i při řešení jejich soukromých záležitostí.

 • Rodinné právo
 • Správní právo
 • Zdravotní právo
 • Přestupkové právo
 • Trestní právo
 • Advokátní úschova

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Záleží nám na zachování důvěrnosti informací, které nám sdělujete, mlčenlivost o věcech, které se od vás dozvíme, je naší prioritou.

Potřebujete individuální řešení?

Nabízíme překvapivě rychlé a efektivní kroky.

Individuálně sestavíme a naceníme plán tak, aby zcela vyhovoval vašim potřebám.

nebo volejte

+420 777 737 947

O Advokátní kanceláři MxB

Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. byla založena advokátem Mgr. et Mgr. Jiřím Flamem, Ph.D., s cílem poskytovat právní podporu v podnikání malých a středních firem. K propojení s naší poradenskou skupinou došlo v roce 2022, neboť naši klienti stále častěji potřebují s vedením účetnictví propojit i řešení právních otázek.

 • Pracovní právo
 • Obchodní právo
 • Právní poradenství
 • Advokátní kancelář
 • Daňové právo
 • Právní kancelář
 • Rodinné právo

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.