Provedeme vás nastavením bezpečného štítu před kybernetickými hrozbami

Investice do kybernetické bezpečnosti může působit nákladně, ale zotavení z útoku je násobně nákladnější. Firmy potřebují vlastní strategii řízení kybernetické bezpečnosti, která zahrnuje technologická řešení, kulturu bezpečnosti a vzdělávání zaměstnanců.

 

Nabízíme preventivní testy penetrace a zranitelnosti. Cílem testování je najít nedostatky a navrhnout opatření pro zranitelná místa dříve, než je útočníci zneužijí. Máte svůj IT systém zabezpečen? A můžeme to vidět?

 

Poskytujeme outsourcing zabezpečení vašich dat. Tato služba nabízí dostupnou a efektivní metodu, jak zlepšit zabezpečení citlivých podnikových dat. Bezpečnostní doporučení podle NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) definují základní úroveň obrany proti kybernetickým hrozbám. Naši odborníci společně s vámi pečlivě připraví individuální plán. Ten slouží jako odrazový můstek pro splnění bezpečnostních norem, jako například ISO/IEC 27001. Vybudujte svou účinnou ochranu s týmem MxB IT.

 

Provádíme kybernetický audit a celkově definujeme hrozby. Auditoři MxB provádí komplexní posouzení informačních systémů, zásad a procesů vaší organizace s cílem odhalit slabá místa. Naše oblíbená služba Cyber Audit analyzuje IT systémy a poskytuje komplexní správu s praktickými návrhy na zlepšení. I malá vylepšení mají velký dopad!

 

Specialisté MxB IT vám mohou pomoci při plnění průmyslových standardů a zákonů o kyberbezpečnosti, jako jsou ISO/IEC 27001, NIS2, zákon č. 181/2014 Sb. a vyhláška č. 82/2018 Sb.

 

V neposlední řadě doporučujeme investovat do IT gramotnosti vašich klíčových lidí. Zajišťujeme průběžná vzdělávání a školíme vaše zaměstnance, neboť nejrizikovějším bezpečnostním faktorem zůstává člověk. Že nerozumíte IT? Zajistíme pro vás překvapivě srozumitelná školení.

Potřebujete individuální řešení?

Nabízíme překvapivě rychlé a efektivní kroky.

Individuálně sestavíme a naceníme plán tak, aby zcela vyhovoval vašim potřebám.

nebo volejte

+420 777 737 947

  • Zabezpečení informačních systémů
  • Zálohování dat
  • Odrážení útoků
  • Zabezpečení dat
  • Řízení přístupu
  • Audit IT infrastruktury

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.