Vaše finanční výkazy uvedeme na pravou míru

Smyslem auditu je nezávislé a kvalifikované posouzení věrohodnosti účetní závěrky (vč. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, vyžaduje-li to jiný právní předpis). Audit slouží nejen vlastníkům a poskytovatelům kapitálu, ale i dalším uživatelům účetní závěrky.

 

Statutární audit musí být zpracován v souladu se zákonem a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA). Poskytneme vám objektivní posouzení finančních výkazů a jistotu, že výkazy jsou v souladu s platnými účetními předpisy a normami. Můžete se na nás spolehnout!

 

Formálním a standardizovaným výstupem našich poradců je zpráva statutárního auditora, která je pro uživatele účetních informací primárním zdrojem pro další rozhodování. Společně takový finanční audit v pohodě zvládneme!

Potřebujete individuální řešení?

Nabízíme překvapivě rychlé a efektivní kroky.

Individuálně sestavíme a naceníme plán tak, aby zcela vyhovoval vašim potřebám.

nebo volejte

+420 777 737 947

  • Finanční audit
  • Due diligence
  • Forenzní audit
  • Transakční poradenství

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.