Sledujeme možná rizika pro vaše záměry do hloubky

Due Diligence audit provádíme obvykle před koupí, prodejem či investováním do společnosti (nebo jiných aktiv), abychom včas odhalili případná rizika zamýšlené transakce, neboť prezentovaný obraz společnosti bývá zkreslen jednorázovými transakcemi, nadhodnocením aktiv či podhodnocením závazků a deklarovaná očekávaní nemusí být v důsledku dosažena. Jedná se až o překvapivě kritické zhodnocení firmy.

 

Zaměření a rozsah Due Diligence závisí na potřebách, cílech a přáních daného investora. Ve výstupní zprávě Due Diligence předkládáme klientovi veškerá zjištěná fakta, jež jsou významným podkladem pro jednání o kupní ceně či výši financování.

 

Při finančním Due Diligence hloubkově analyzujeme například položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát i finanční ukazatele podniku a predikujeme jeho budoucí vývoj. Při daňové Due Diligence společně hodnotíme dodržování a správnou aplikaci daňových zákonů a souvisejících právních norem. Závěry Due Diligence výborně slouží i jako prostá, leč důsledná, kontrola společnosti. Potřebujete podrobnou analýzu své společnosti? Obraťte se na naše auditory.

 

Poskytujeme

 

  • Právní Due Diligence
  • Daňový Due Diligence
  • Finanční Due Diligence

Potřebujete individuální řešení?

Nabízíme překvapivě rychlé a efektivní kroky.

Individuálně sestavíme a naceníme plán tak, aby zcela vyhovoval vašim potřebám.

nebo volejte

+420 777 737 947

  • Finanční audit
  • Due diligence
  • Forenzní audit
  • Transakční poradenství

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.