Audit

7. 12. 2023

S auditem mezd se setkává téměř každá auditovaná účetní jednotka. Tato oblast překvapivě nebývá vnímaná jako riziková (je významně regulována a kontrolována), ale z důvodu jejího četného výskytu vám nabízíme několik užitečných informací.

Dnes jsou mzdy zpracovávány prostřednictvím informačního systému, který může být i součástí účetního systému. Auditor je tedy v této souvislosti povinen zjistit řadu informací: způsob přenosu dat, procesy schvalování mezd či jejich vyplácení, a na základě zjištění identifikovat relevantní rizika.

Pokud jsou mzdy auditované společnosti zpracovány externě, je v této souvislosti třeba nejprve vyhodnotit, zda společnost zpracovávající mzdy vystupuje jako tzv. expert vedení (zde se pak postupuje dle ISA 500 Důkazní informace), nebo zda jsou mzdy poskytovatelem zpracovány kompletně a auditor využije postupy dle ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace. Auditor se musí seznámit například s obsahem smlouvy mezi dodavatelem a účetní jednotkou, se způsobem předávání dat mezi nimi, odpovědnostmi za data či jejich kontrolu...

Riziko podvodu není při dobře nastaveném systému vysoké. Pokud ale mzdová účetní může měnit parametry mezd, jako i bankovní účet, vnáší to riziko výskytu fiktivních mezd a tzv. “černých duší”.

Odměny členů orgánů společnosti by měly být vypláceny na základě smlouvy o výkonu funkce, což je jeden z dalších mnoha podkladů, které si auditor od účetní jednotky obvykle vyžádá. V praxi často nastávají souběhy funkcí, a je potřeba definovat a vyloučit případná daňová a právní rizika.

Při auditu mezd se také uplatňuje ISA 540 Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce, konkrétně při posuzování odhadů v oblasti účtování bonusů a odměn nebo nevyčerpané dovolené.

Typické je využití analytických testů věcné správnosti mezd, kdy se porovnává auditorem vypočítaná a očekávaná výše dané položky s hodnotou, kterou vykazuje účetní jednotka. Auditor si dle potřeby vybírá konkrétní zaměstnance a vyžaduje podklady související s jejich pracovním poměrem (pracovní smlouvu, docházku, mzdový list apod).

Zajímá vás, jak vypadá vzorová Závěrečná zpráva mzdového auditu či modelová prezentace zjištění? Zavolejte nám. Již máte po auditu? Pak vám nabízíme asistenci s implementací navržených změn a personalizovaná školení. Jsme tady pro vás. Pracujeme na úspěchu vašeho podnikání. Společně!

Za Poradenskou skupinu MxB

Ing. Klára Zapletalová

Ing. Klára Zapletalová

junior auditorka

Brno
Účetnictví
Audit

Chcete se s námi potkat?

Pokud se s námi chcete setkat osobně, vyplňte prosím následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

*
*

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.