Advokátní kancelář

26. 10. 2023

Dnešní doba je plná internetu, digitalizací, automatizací. Můžete se setkat s e-dokumenty, e-knihami, e-podpisy, elektronickou bankovní identitou, e-recepty… V telefonech s vámi komunikuje umělá inteligence a v e-shopech chatbot. Milovníci sci-fi se radují, ale mnozí se obávají, jak tohle skončí. Společně s námi se ale digitální budoucnosti bát nemusíte.

 

Převod účetních dokladů do elektronické podoby a jejich archivace

Digitalizace se zdá děsivá, ale je především užitečná. Elektronický dokument zabere pouze nepatrné místo na flash disku nebo online úložišti, kde k němu může mít přístup oprávněná osoba ihned po uložení. Nic se fyzicky nikam nepřenáší, jen je třeba dokument vyfotit či oskenovat. Elektronické dokumenty překvapivě výrazně snižují administrativu a množství rutinních činností účetních. 

Jak je to ale s digitalizací účetních a daňových dokumentů, s jejich archivací v elektronické podobě? Může se to vůbec? Když zákon stanoví povinnost archivovat originál, je možné originál převést do elektronické podoby a ten pak archivovat? A je to pořád originál? 

Pojďme se na to podívat z pohledu daňových a účetních předpisů. Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, se dočteme pouze o náležitostech, které mají účetní dokumenty splňovat, v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení se zase píše pouze o stejnopisech.

Konkrétnější podmínky upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, který v § 35a výslovně zmiňuje, že je možné dokumenty archivovat v elektronické podobě (i je převádět z listinné podoby do elektronické a naopak), a dále uvádí, že „daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat“. Je však nutné zajistit, že uchovávaná data zaručují věrohodnost původu daňových dokladů, neporušenost jejich obsahu a čitelnost.

 

Co se tím rozumí?

  1. Věrohodností původu je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo která daňový doklad oprávněně vystavila.
  2. Neporušeností obsahu se rozumí, že daňový doklad nebyl změněn.
  3. Čitelností se myslí, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo, nebo prostřednictvím technického zařízení.

Pro naplnění prvních dvou podmínek je potřeba buď vytvořit kontrolní mechanismus pro spolehlivou auditní stopu, která vytvoří jednoznačnou vazbu mezi daňovým dokladem zaslaným např. prostřednictvím e-mailu a předmětným plněním. Nebo je možné použít uznávaný elektronický podpis, nebo elektronickou pečeť, případně elektronickou výměnu informací, jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

Čitelnost dokumentu je zajištěna ve chvíli, kdy byl uložen ve formátu, který lze zobrazit v přiměřené lhůtě, bez zbytečného prodlení a po celou dobu existence dokumentu (od jeho vydání, až do konce doby jeho uchování). Všechny tři podmínky splňuje například formát PDF nebo XML.

Složitější je to u listin typu: zakladatelské dokumenty společnosti, stanovy, dokumenty o přeměnách společností, inventarizace, zprávy o auditu, účetní závěrky, které můžou být zařazeny do archiválií (dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě). 

Nicméně i u těchto dokumentů se předpokládá jejich existence v elektronické podobě, případně jejich převod do této podoby za podmínek zajištění věrohodnosti původu, neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. Navíc je třeba zajistit správu metadat náležejících k těmto dokumentům a připojit údaje prokazující existenci dokumentu v čase.


Pokud si nejste jistí, zda je uchovávání dokumentů a jejich archivace v elektronické podobě v souladu s vašimi zákonnými povinnostmi, řiďte se výše uvedenými pravidly, nebo se na nás obraťte. Společně se s digitalizací dokladů vypořádáme k vaší spokojenosti. 

Mgr. Klára Kulovaná

Mgr. Klára Kulovaná

právnička

Praha
Brno
Blansko
Účetnictví
IT
Finance
Audit
Advokátní kancelář

Chcete se s námi potkat?

Pokud se s námi chcete setkat osobně, vyplňte prosím následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

*
*

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.