Finance

1. 7. 2023

Nejprve jsme se zeptali UI ChatGPT ‌

Dotaz 1: “Napiš 3 hlavní důvody, proč zavést controlling do společnosti.”

Existuje několik důvodů, proč společnosti zavádějí controlling jako součást svého řízení. Následující jsou tři hlavní důvody: ‌

 1. Lepší rozhodování: Controlling poskytuje manažerům a vedení společnosti potřebné informace pro lepší rozhodování. Pomáhá získat přehled o finanční situaci společnosti a ovládání nákladů, stejně jako o vývoji trhu a zákaznických potřeb.
 2. Optimalizace výkonu: Controlling pomáhá společnostem dosáhnout vyšší efektivity a výkonnosti tím, že identifikuje oblasti, které lze vylepšit, a navrhuje opatření k jejich zlepšení. Pomáhá také sledovat plnění cílů a stanovených plánů.
 3. Zlepšení transparentnosti a efektivity: Controlling pomáhá společnostem zlepšit transparentnost a efektivitu svých procesů tím, že poskytuje přehled o všech klíčových oblastech podnikání, jako jsou náklady, ziskovost a plnění cílů. To umožňuje efektivnější řízení společnosti a umožňuje manažerům včas reagovat na potenciální problémy a využít příležitostí pro růst. ‌

 

Dotaz 2: “Jaké jsou hlavní 3 rozdíly mezi účetnictvím a controllingem?” ‌

Účetnictví a controlling jsou dvě různé funkce v rámci společnosti. Zde jsou hlavní rozdíly mezi účetnictvím a controllingem: ‌

 1. Zaměření: Účetnictví se primárně zaměřuje na zaznamenávání a reportování finančních transakcí, jako jsou prodeje, výdaje a zisky, v souladu s účetními standardy a předpisy. Controlling se na druhé straně zaměřuje na analýzu finančních a nefinančních dat k podpoře rozhodování a optimalizaci výkonu společnosti.
 2. Časový rámec: Účetnictví se zaměřuje na reportování historických finančních dat, často na periodické bázi, jako jsou měsíční, čtvrtletní nebo roční výkazy. Controlling se na druhé straně zaměřuje na analýzu aktuálních a budoucích dat k podpoře rozhodování v reálném čase.
 3. Rozsah: Účetnictví se obvykle týká finančních výkazů společnosti, jako jsou účetní závěrky, výkazy zisku a ztráty a cash flow, stejně jako daňové povinnosti. Controlling se zaměřuje na širší rozsah dat, včetně provozních a nefinančních dat, jako jsou chování zákazníků, tržní trendy a výkon zaměstnanců. ‌

 

Celkově jsou účetnictví a controlling komplementární funkce v rámci společnosti, kdy účetnictví poskytuje základ pro finanční reportování a soulad s předpisy, zatímco controlling poskytuje analýzu dat a podporu rozhodování pro optimalizaci výkonu společnosti.

 

 

A nyní srovnejte odpovědi našeho odborníka na controlling s 25letou praxí ‌

Dotaz 1: “Napiš 3 hlavní důvody, proč zavést controlling do společnosti.” ‌
 

 1. Pokud majitel společnosti chce získat čas na činnosti, které podporují inovace a růst firmy, musí část operativy delegovat. Nikdy nedelegujte bez nastavení efektivních kontrolních mechanismů na základě čísel. Tyto kontroly jsou součástí controllingových procesů.
 2. Účetní reporty jsou pro vás „španělská vesnice“ a chcete přehledné reporty o chodu společnosti? Pak si ve společnosti nastavte manažerský reporting, což je součást controllingu společnosti.
 3. Potřebujete-li zvýšit efektivitu procesů, tak nastavte operativní ukazatele společnosti, které jasně indikují tvorbu a růst hodnoty. Nastavte reporting a definujte změnové aktivity, které povedou ke zvýšení efektivity a tvorbě zisku do budoucna. Tak se implementuje plánování společnosti na základě aktivit. Proces plánování je také součástí controllingových procesů. ‌

 

Dotaz 2: “Jaké jsou hlavní 3 rozdíly mezi účetnictvím a controllingem?”
 

 1. Účetnictví zaznamenává finanční transakce na základě metodiky dané legislativou. Reporty slouží státním orgánům zejména ke stanovení daní. Nemůžeme je libovolně upravovat. Tyto účetní data jsou jeden ze zdrojů pro reporting v oblasti controllingu. V rámci controllingu si ukazatele a manažerský reporting může majitel definovat podle svých potřeb na základě dostupných dat ve společnosti.
 2. Účetnictví se zaměřuje na minulost a controlling na budoucnost.
 3. Controlling pracuje i s nefinančními ukazateli jako je například sledování konverzního poměru v obchodu či doba zpracování zakázky.

 

 

Hlasujte, které odpovědi se vám více líbily? ‌

a) Od ChatGPT
b) Od odborníka na controlling ze společnosti MxB

Hlasujte za pomocí emailu ve tvaru a) anebo b)

V příštím zpravodaji si povíme o problematice nástupnictví ve firmě. ‌

Mgr. Hana Pleskačová

Mgr. Hana Pleskačová

manažerka firemního controllingu

Praha
Blansko
Účetnictví
Finance

Chcete se s námi potkat?

Pokud se s námi chcete setkat osobně, vyplňte prosím následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

*
*

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zpravodaj

Buďte první, kdo bude vědět o všech našich novinkách.