Upozornění pro plátce DPH na Slovensku!

Upozornění pro plátce DPH na Slovensku!

Plátce DPH na Slovensku má povinnost do 30.11.2021 oznámit daňovému úřadu bankovní účty používané v podnikání.

Povinnosť oznámenia bankových účtov platiteľov DPH
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, účinná od 15. 11. 2021, priniesla obnovenie povinnosti oznámiť bankový účet daňovému úradu.
Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH.

Tags: ,