GENERÁLNÍ PARDON MINISTRYNĚ FINANCÍ

GENERÁLNÍ PARDON MINISTRYNĚ FINANCÍ

Ministryně financí umožňuje měsíční posun pro podání daňových přiznání za rok 2020.

  • Daňové přiznání k dani z příjmů musí být podáno a daň uhrazena nejpozději do 3.5.2021. V případě elektronického podání je termín 1.6. 2021.
  • To je umožněno prominutím příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob pro daňová přiznání za rok 2020. O tom rozhodla ministryně financí dne 9. 3. 2021 formou Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

👉 Adekvátně by měly být prodlouženy lhůty i pro podání přehledů na Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.


Tags: ,