Archiv autora: Hlaváček

Přihlášení k Etickému kodexu Komory daňových poradců České republiky

Jsme přihlášeni k Etickému kodexu Komory daňových poradců ČR. Etický kodex vychází z právní úpravy daňového poradenství v ČR a dále z principu profesní etiky, který je  zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešujicí daňové poradenství v Evropě. Kodex je jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Stanovuje a zajišťuje dodržování vysokého…
Více

Každý druhý živnostník není aktivní, vyplývá z analýzy

Více než polovina podnikatelů s živnostenskými listy pro fyzické osoby není aktivní. Činnost nejčastěji nevykonávají podnikatelé z oblasti zprostředkování a obchodu, zatímco farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode. V ČR bylo vydáno 2,096 960 živnostenských oprávnění pro fyzické osoby a podle České správy sociálního zabezpečení bylo začátkem…
Více

Živnostenský list

Naše společnost ma samozřejmě vázanou živnost na činnost účetních poradců, vedeni účetnictví, vedeni daňové evidence. Splňujeme veškeré podmínky již od začátku založení naši společnosti.

Osvědčení o evidenci v Komoře daňových poradců ČR

Jsme jako právnická osoba evidovaní pod Komorou daňových poradců ČR. Z toho pro nás vyplývá nejen spoustu výhod, ale hlavně jsme důvěryhodní.

Running an s.r.o. (limited liability company) in CZ

If you run an s.r.o. company in CZ, the rules for VAT are same as for the trade license holders. The big difference for the s.r.o. is that you need to keep double-entry bookkeeping, which usually requires a professional accountant and often the use of accounting software. The profit of an s.r.o. is taxed by…
Více

Chamber of commerce in Prague

Here you find all info about all the chamber of commerce in Prague. More info:

Doing Business through a Sole-Proprietorship

One of the common routes to doing business in the Czech Republic is though a sole proprietorship, often called a trade license. A sole proprietor (osoba samostatně výdělečně činná, or OSVČ) is a physical person who has income from carrying out a business and/or self-employment (a freelancer or entrepreneur). A sole proprietor may be registered…
Více